[martfury_empty_space height=”165″]

روند کسب و کار خود را پیشرفت دهید

[martfury_empty_space height=”60″][martfury_button align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fbekrkala.com%2Fdashboard%2F|title:%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF||”][martfury_empty_space height=”165″]
[martfury_empty_space height=”110″]

چرا فروش در مرکز خرید

[martfury_empty_space height=”32″]

پیوستن به یک فروشگاه بکر

[martfury_empty_space height=”105″]
[martfury_icon_box icon_type=”image” image=”328″ icon_position=”top-center” link=”url:https%3A%2F%2Fbekrkala.com%2Fbecome-a-vendor%2F|title:%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%20%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF||” title=”هزینه های کم”]

ایجاد دسترسی و فعال سازی پنل فروشگاهی بکرکالا کاملا رایگان است و شما میتوانید محصولات خود را به صورت رایگان ثبت نمایید. بکرکالا 10% از مبلغ فروش محصول را برای انجام خدمات بهتر به شما عزیزان کسر مینماید.

[/martfury_icon_box][martfury_empty_space height=”125″]

[martfury_icon_box icon_type=”image” image=”329″ icon_position=”top-center” link=”url:https%3A%2F%2Fbekrkala.com%2Fbecome-a-vendor%2F|title:%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%20%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF||” title=”پنل کاملا حرفـه ای”]پنل فروشندگان بکرکالا، دارای ابزارها و المان های مختلف میباشد که امکانات بسیار زیادی را برای شما فراهم میسازد تا فروشگاهی کاملا حرفه ای  داشته باشید .[/martfury_icon_box][martfury_empty_space height=”125″]
[martfury_icon_box icon_type=”image” image=”330″ icon_position=”top-center” link=”url:https%3A%2F%2Fbekrkala.com%2Fbecome-a-vendor%2F|title:%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%20%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF||” title=”پشتیبانی 24 ساعته”]همکاران ما در فروشگاه اینترنتی بکرکالا به صورت ۲۴ ساعته و در هفت روز ایام هفته آماده ارایه پشتیبانی به شما عزیزان و همران گرامی می‌باشد.[/martfury_icon_box][martfury_empty_space height=”125″]
[martfury_empty_space height=”110″]

چطور کار می کند

[martfury_empty_space height=”32″]

فروش محصولات شما ، فقط در 4 مرحله

[martfury_empty_space height=”100″][martfury_process process=”%5B%7B%22image%22%3A%22333%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%22%2C%22desc%22%3A%22%3Cul%20class%3D%5C%22mf-list%5C%22%3E%5Cn%3Cli%3E%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF.%5Cn%D9%88%20%D8%B3%D9%BE%D8%B3%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D9%86%D9%84%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.%3C%2Fli%3E%5Cn%3C%2Ful%3E%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22334%22%2C%22title%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C%22%2C%22desc%22%3A%22%3Cul%20class%3D%5C%22mf-list%5C%22%3E%5Cn%3Cli%3E%5Cn%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%8C%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%20%D9%88%20%D8%B3%D9%BE%D8%B3%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D9%86%D9%84%20%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A8%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF.%5Cn%3C%2Fli%3E%5Cn%3C%2Ful%3E%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22335%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AD%D9%85%D9%84%20%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%22%2C%22desc%22%3A%22%3Cul%20class%3D%5C%22mf-list%5C%22%3E%5Cn%3Cli%3E%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20(%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84)%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%A7%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A8%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF.%3C%2Fli%3E%5Cn%3C%2Ful%3E%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22336%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%22%2C%22desc%22%3A%22%3Cul%20class%3D%5C%22mf-list%5C%22%3E%5Cn%3Cli%3E%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%A7%20%D8%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF.%3C%2Fli%3E%5Cn%3C%2Ful%3E%22%7D%5D”][martfury_empty_space height=”55″]
[martfury_empty_space height=”110″]

بهترین هزینه ها برای شروع

[martfury_empty_space height=”32″]

مقرون به صرفه ، شفاف و امن

[martfury_empty_space height=”60″]
شما برای ثبت نام هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنید.
و فقط یک درصد کم از پول شما برای خدمات بهتر به خود شما از مبلغ اصلی کسر میشود.
[martfury_empty_space height=”65″]
[martfury_bubbles value=”- 0 -” title=”هزینه ثبت نام”][martfury_empty_space height=”65″]
[martfury_bubbles value=”5%” title=”هزینه نهایی”][martfury_empty_space height=”65″]

اینجا جایی که شما می توانید محصولات ارگانیک و بکر خود را بفروش برسونید

[martfury_empty_space height=”50″]

فروشگاه اینترنتی بکرکالا با هدف ایجاد یک بازار آنلاین برای عرضه کلیه نیازمندی های شما در زمینه محصولات ارگانیک،سالم،طبیعی و بکر راه اندازی شده است. امیدواریم که بتوانیم این محصولات باکیفیت را به بهترین نوع ممکن به بازار های بین المللی معرفی کنیم.

[martfury_empty_space height=”55″]
[martfury_single_image image=”337″ image_size=”full”]
  • درفروشگاه اینترنتی بکرکالا ، صفحه ای  به شما اختصاص خواهیم داد که می توانید در آن فروشگاه مجازی خود را ایجاد کرده و محصولات ارگانیک و بکر خود را به بکرترین نحو عرضه نمائید.
  • شما می توانید به سادگی فروشگاه مجازی خود را بسازید.
[martfury_empty_space height=”50″]

همگان می توانند ثبت نام نماییند و کسب درآمد داشته باشند…

[martfury_empty_space height=”110″]
[martfury_empty_space height=”110″]

دیدگان فروشندگان

[martfury_empty_space height=”32″]

نظرات برخی از فروشندگان موفق در مرکز حراج

[martfury_empty_space height=”90″][martfury_testimonial_slides autoplay=”yes” autoplay_speed=”1500″ nav=”yes” setting=”%5B%7B%22image%22%3A%22340%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3A%25D9%25BE%25D8%25AE%25D8%25B4%2520%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2588%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22name%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%22%2C%22job%22%3A%22%20%2F%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%22%2C%22desc%22%3A%22%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%85%20.%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22341%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3A%25D9%25BE%25D8%25AE%25D8%25B4%2520%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2588%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22name%22%3A%22%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%2F%22%2C%22job%22%3A%22%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%22%2C%22desc%22%3A%22%D8%A8%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22368%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3A%25D9%25BE%25D8%25AE%25D8%25B4%2520%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2588%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22name%22%3A%22%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%DB%8C%22%2C%22job%22%3A%22%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%20%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87%22%2C%22desc%22%3A%22%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%22%7D%5D” image_size=”90×91″][martfury_empty_space height=”105″]
[martfury_empty_space height=”110″]

پرسش های متداول

[martfury_empty_space height=”32″]

در اینجا برخی از سوالات رایج در مورد فروش در مرکز خرید وجود دارد

[martfury_empty_space height=”100″]

رتبه بندی فروشگاه ها در سایت چگونه است؟

[martfury_empty_space height=”23″]
به عنوان صاحب یک فروشگاه مجازی در وهله اول موظفید در معرفی محصولات و خدمات خود صادق باشید و اطمینان حاصل کنید که اطلاعات ارائه شده در فروشگاه شما کاملا با ویژگی های محصول مطابقت دارد. از آنجایی که رضایت خریدار برای ما در درجه اول اهمیت قرار دارد، در صورتی که محصول ارسال شده با عکس یا ویژگی های مندرج در فروشگاه شما تفاوت داشته باشد، از شما خواهیم خواست(در صورت تمایل خریدار) حداکثر تا 5 روز پس از اعلام عدم رضایت خریدار، محصول مطابق با ویژگی های ذکر شده را به دست خریدار برسانید. برای جلوگیری از بروز مشکلاتی از قبیل از دست دادن مشتری، پایین آمدن رتبه فروشگاه شما در وب سایت و متحمل شدن هزینه های اضافی پست، به شما توصیه می کنیم حین درج اطلاعات محصول، دقت و صداقت لازم را داشته باشید.
[martfury_empty_space height=”55″]

برای ایجاد فروشگاه باید چه کاری انجام دهم؟

[martfury_empty_space height=”23″]
شما میتوانید به راحتی یک فروشگاه آنلاین تاسیس کنید. ابتدا یک حساب کاربری در فروشگاه اینترنتی بکرکالا ایجاد کنید (اگر قبلا آن را ندارید)، مکان و پول خود را برای فروشگاه تعیین کنید، یک نام فروشگاه را انتخاب کنید، یک لیست ایجاد کنید، روش پرداخت (نحوه پرداخت را تعیین کنید)، و سپس روش پرداخت صورتحساب را تنظیم کنید وشروع به بارگذاری محصولات کنید .

چگونه می توانم پرداخت کنم؟

[martfury_empty_space height=”23″]

پیوستن و شروع در فروشگاه بکرکالا رایگان است. سه هزینه فروش اساسی وجود دارد: هزینه ثبت نام، هزینه معامله و هزینه پردازش پرداخت که تمامی این موارد رایگان می باشد.

برای انتشار یک لیست به بازار، رایگان است. یک لیست به مدت چهار ماه و یا تا زمانی که مورد فروخته شده است در بازار می ماند . هنگامی که یک مورد به فروش می رسد، هزینه معامله 5٪ در قیمت فروش (بدون هزینه حمل و نقل) از مبلغ اصلی کسر میشود . هزینه پردازش پرداخت نیز رایگان می باشد

[martfury_empty_space height=”55″]

آیا برای ایجاد فروشگاه یک کارت اعتباری نیاز دارم؟

[martfury_empty_space height=”23″]
نه، یک کارت اعتباری برای ایجاد یک فروشگاه ضروری نیست. برای تأیید به عنوان یک فروشنده، شما می توانید از کارت اعتباری استفاده کنید یا از طریق درگاه بانکی ثبت نام کنید. شما تا زمانی که فروشگاه خود را باز نکنید و لیست های خود را منتشر نکنید، اتهامات را به عهده نمی گیرید.
[martfury_empty_space height=”55″]

چه چیزی را می توانم در مرکز خرید بفروشم؟

[martfury_empty_space height=”23″]
فروشگاه اینترنتی بکرکالا بازاری برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان محصولات ارگانیک، سالم ،طبیعی و بکر میباشد.
تولید کنندگان محصولات ارگانیک میتوانند برای فروش محصولات خود به مجموعه بکرکالا ملحق شوند .
[martfury_empty_space height=”110″]
[martfury_empty_space height=”85″]

هنوز سوالات بیشتری دارید؟ برای تماس با ما راحت باشید.

[martfury_empty_space height=”55″][martfury_button align=”center” link=”url:%2Fcontact%2F|title:%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%A7||”][martfury_empty_space height=”100″]
[martfury_empty_space height=”165″]

زمان شروع کسب درآمد است.

[martfury_empty_space height=”60″][martfury_button align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fbekrkala.com%2Fdashboard%2F|title:%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF||”][martfury_empty_space height=”165″]